ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20-10-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου περίληψη των αποφάσεων της συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 (15η Συνεδρίαση 2021)

 

Θέμα / Περίληψη

Απόφαση

ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

1ο Θέμα
Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως οικ. Έτους 2020 Δήμου Σουφλίου
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ :Αρνητικά ψήφισαν οι κ.κ. Παρασκευάς Π., Καλιούνης Ι., Καραγιάννης Χ., Δαβής Απ.

89/2021

 

  Σουφλί 20 Οκτωβρίου 2021

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.

Πιτιακούδης Μιχαήλ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18-10-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου περίληψη των αποφάσεων της συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021 (14η Συνεδρίαση 2021)

 

Θέμα / Περίληψη

Απόφαση

ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

1ο Θέμα
Εκλογή νέου Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω  ανεξαρτητοποίησης Δημοτικού Συμβούλου
ΟΜΟΦΩΝΑ

88/2021

 

  Σουφλί 18 Οκτωβρίου 2021

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.

Πιτιακούδης Μιχαήλ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25-08-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου περίληψη των αποφάσεων της συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τρίτη 24 Αυγούστου 2021 (12η Συνεδρίαση 2021)

 

Θέμα / Περίληψη

Απόφαση

ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

1ο Θέμα
Έγκριση (7ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2021

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΦΗΦΙΑ: ΑΡΝΗΤΙΚΑ ψήφισαν οι κ.κ. Τσιακίρης Σ., Κουφάκη Σ., Δαβής Α., Μιδάλκος Π.

63/2021

2ο Θέμα
Έγκριση Τροποποίησης ( 6η ) Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σουφλίου έτους 2021

ΟΜΟΦΩΝΑ ο κ. Τσιακίρης Σ. και η κ. Κουφάκη Σ. δήλωσαν ΠΑΡΩΝ

64/2021

3ο Θέμα
Τροποποίηση του Ρυμοτομικού σχεδίου Σουφλίου - Ο.Τ. 262 Α

ΟΜΟΦΩΝΑ

65/2021

4ο Θέμα
Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου Κοινότητας Μικρού Δερείου
ΟΜΟΦΩΝΑ

66/2021

5ο Θέμα
Πραγματοποίηση εμποροπανήγυρης στο Τυχερό
ΟΜΟΦΩΝΑ

67/2021

 

  Σουφλί 25 Αυγούστου 2021

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.

Πιτιακούδης Μιχαήλ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29-09-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου περίληψη των αποφάσεων της συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 (13η Συνεδρίαση 2021)

 

Θέμα / Περίληψη

Απόφαση

ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

1ο Θέμα

Έγκριση (8ης ) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2021
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΦΗΦΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ψήφισε ο κ. Μιδάλκος
Οι κ.κ. Πουλιλιός Ε., Καλιούνης Ι., Τσακίρης Στ., Πατέλης Απ.,Ματθαιουδάκης Γ., Χαριτούδης Αθ., Κουφάκη Σ., Γκαμπιτσάκης Ι., Δαβής ψήφισαν μόνο τον κωδικό που αφορούσε των Κ.Α. 25.6272.01 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΟΕΒ ΔΑΔΙΑΣ

68/2021

2ο Θέμα

Έγκριση Τροποποίησης ( 7η ) Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σουφλίου έτους 2021
ΟΜΟΦΩΝΑ

69/2021

3ο Θέμα

Καθορισμός χώρων τοποθέτησης υπαίθριων πινακίδων
ΟΜΟΦΩΝΑ

70/2021

4ο Θέμα

Έγκριση τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων οινοτουριστικής Διαδρομής στα πλαίσια του έργου "ΔΙΟΝΥΣΟΣ" Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020
ΟΜΟΦΩΝΑ

71/2021

5ο Θέμα

Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Τ.Π.Σ.) Δήμου Σουφλίου
ΟΜΟΦΩΝΑ

72/2021

6ο Θέμα

Έγκριση έκθεσης εκτίμησης ανταλλαγής ακινήτων του Δήμου Σουφλίου
ΟΜΟΦΩΝΑ

 73/2021

7ο Θέμα

Έγκριση δαπανών για επέκταση δικτύου ΦΟΠ Δήμου Σουφλίου
ΟΜΟΦΩΝΑ

74/2021

8ο Θέμα

Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γ΄ Δόση 2021)
ΟΜΟΦΩΝΑ

75/2021
 

9ο Θέμα

Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου στα πλαίσια της «Αναμόρφωσης του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου» για τα σχολικά Συμβούλια της Α/βάθμιας  Εκπαίδευσης
ΟΜΟΦΩΝΑ
ΠΑΡΩΝ δήλωσαν
οι κ.κ. Πουλιλιός Ε., Καλιούνης Ι., Τσακίρης Στ., Πατέλης Απ.,Ματθαιουδάκης Γ., Χαριτούδης Αθ., Κουφάκη Σ., Γκαμπιτσάκης Ι., Δαβής Α.

76/2021
 

10ο Θέμα

Ορισμός μελών για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σουφλίου
ΟΜΟΦΩΝΑ

77/2021
 

11ο Θέμα

Αντικατάσταση αιρετού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΚΟΠΑΠ λόγω ανεξαρτητοποίησης δημοτικού συμβούλου
ΟΜΟΦΩΝΑ

78/2021
 

12ο Θέμα

Αντικατάσταση μέλους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
ΟΜΟΦΩΝΑ

79/2021
 

13ο Θέμα

Πρόταση των Δημάρχων Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου για τη δημιουργία Επιτροπής για την ιστορική και πολιτιστική ανάδειξη της περιοχής
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:Αρνητικά ψήφισαν οι κ.κ. Πουλιλιός Ε., Καλιούνης Ι., Τσακίρης Στ., Πατέλης Απ.,Ματθαιουδάκης Γ., Χαριτούδης Αθ., Κουφάκη Σ.Καραγιάννης
ΠΑΡΩΝ δήλωσαν οι κ.κ. Μιδάλκος Π., Δαβής Α.
 80/2021
 

14ο Θέμα

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Θυμαριάς στον υπό σύσταση Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Δημητρίου Θυμαριάς
ΟΜΟΦΩΝΑ

81/2021
 

15ο Θέμα

Παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (ΚΥΛΙΚΕΙΟ)
ΟΜΟΦΩΝΑ

82/2021
 

16ο Θέμα

Έγκριση Εκμίσθωσης του υπ’ αριθμ.675 τεμαχίου έκτασης 31.312 τ.μ. του Αγροκτήματος Ταύρης της Κοινότητας Προβατώνα  για αναπτυξιακούς σκοπούς (Φωτοβολταϊκά)
ΑΝΑΒΟΛΗ

 83/2021
 

17ο Θέμα

Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Κοινότητας Μικρού Δερείου
ΟΜΟΦΩΝΑ

84/2021
 

18ο Θέμα

Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Κοινότητας Λυκόφωτος
ΟΜΟΦΩΝΑ

85/2021
 

19ο Θέμα

Έγκριση εκμίσθωσης ορεινών αγροτεμαχίων Κοινότητας Κορνοφωλιάς
ΟΜΟΦΩΝΑ

86/2021
 

20ο Θέμα

Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Κοινότητας Μάνδρας
ΟΜΟΦΩΝΑ

87/2021

 

  Σουφλί 29 Σεπτεμβρίου 2021

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.

Πιτιακούδης Μιχαήλ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 03-08-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου περίληψη των αποφάσεων της συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Δευτέρα 02 Αυγούστου 2021 (11η Συνεδρίαση 2021)

 

 
Θέμα / Περίληψη Απόφαση
ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

1ο Θέμα
Έγκριση (6ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2021

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΦΗΦΙΑ: Αρνητικά ψήφισαν οι κ. Πουλιλιός Ε., Καραγιάννης Χρ., Πατέλης Απ., Τσιακίρης Στ., Ματθαιουδάκης Γ., Κουφάκη Σ., Χαριτούδης Αθ., Παρασκευάς Π., Γκαμπιτσάκης Ι., Σαλήογλου Α.

52/2021

2ο Θέμα
Έγκριση Τροποποίησης (5η) Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σουφλίου έτους 2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

53/2021

3ο Θέμα
Έγκριση Εισήγησης προς το ΔΣ της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Β΄ τριμήνου Δήμου Σουφλίου έτους 2021

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΦΗΦΙΑ: Αρνητικά ψήφισαν οι κ. Πουλιλιός Ε., Καραγιάννης Χρ., Πατέλης Απ., Τσιακίρης Στ., Ματθαιουδάκης Γ., Κουφάκη Σ., Χαριτούδης Αθ., Παρασκευάς Π., Γκαμπιτσάκης Ι., Σαλήογλου Α.

54/2021

4ο Θέμα
Απαλλαγή καταβολής μισθώματος σχολικών κυλικείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάϊο, Ιούνιο 2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

55/2021

5ο Θέμα
Απαλλαγή καταβολής μισθώματος σχολικών κυλικείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάϊο, Ιούνιο 2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

56/2021

6ο Θέμα
Αποδοχή ή μη, διορθωτικής πράξης εφαρμογής πόλης Σουφλίου στο Ο.Τ. 6

ΟΜΟΦΩΝΑ

57/2021

7ο Θέμα
Ανταλλαγή ακινήτων

ΟΜΟΦΩΝΑ

58/2021

8ο Θέμα
Παραχώρηση της Πλατείας Λευκίμης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκίμης για πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης την 15η Αυγούστου 2021

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

59/2021

9ο Θέμα
Παραχώρηση χώρου στο Σουφλί, στο πλαίσιο των επετειακών εορτασμών για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Επιμελητηρίου Έβρου

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

60/2021

10ο Θέμα
Αίτημα παραχώρησης κατά χρήση ακινήτων ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ στον οικισμό εργατικών κατοικιών τ. ΟΕΚ Τυχερού

ΟΜΟΦΩΝΑ

61/2021

11ο Θέμα
Έγκριση χορήγησης δικαιωμάτων Εγκατάστασης ευκολιών στη «DIGEA –ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» (Καθορισμός Τελών Διέλευσης και Τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης)

ΟΜΟΦΩΝΑ

62/2021

 

  Σουφλί 03 Αυγούστου 2021

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.

Πιτιακούδης Μιχαήλ