Δημοτικό Συμβούλιο Οικονομική Επιτροπή
 Έτος 2021  Έτος 2021
 Έτος 2020  Έτος 2020
 Έτος 2019  Έτος 2019
 Έτος 2018  Έτος 2018
 Έτος 2017  Έτος 2017
 Έτος 2016  Έτος 2016
 Έτος 2015  Έτος 2015
 Έτος 2014  Έτος 2014
 Έτος 2013  Έτος 2013
 Έτος 2012  Έτος 2012
 Έτος 2011
 Έτος 2011

 

Εκτελεστική Επιτροπή Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
   Έτος 2021  
   Έτος 2020  
Έτος 2019  Έτος 2019  
 Έτος 2018  Έτος 2018  Έτος 2018
 Έτος 2017  Έτος 2017  Έτος 2017
 Έτος 2016  Έτος 2016  
 Έτος 2015  Έτος 2015  
 Έτος 2014  Έτος 2014  
 Έτος 2013  Έτος 2013  
 Έτος 2012  Έτος 2012  
 Έτος 2011  Έτος 2011 Έτος 2011