ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                                                                   Σουφλί, 12 Οκτωβρίου  2021                                    

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Από το Δήμο Σουφλίου ανακοινώνεται ότι, από σήμερα Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 έχει ξεκινήσει η χορήγηση Βεβαιώσεων Αμπελοκαλλιεργητών για την Αποστακτική περίοδο 2021-2022.

 Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο Σουφλίου για τη συμπλήρωση της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.