ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                    

Σουφλί, 02 Δεκεμβρίου 2020 

                    

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

  

       Με απόφαση του Δημάρχου Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκου, ορκίστηκε και ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Σουφλίου, ο κ. Χριστοδούλου Χρήστος- Ελπιδοφόρος, ο οποίος είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας του Τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος της Γεωπονικής  Σχολής του ΑΠΘ.

       Στο παρελθόν προσέφερε τις υπηρεσίες του ως Άμισθος Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Σουφλίου, σε θέματα αγροτικού περιβάλλοντος, υδάτινων πόρων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

        Οι αρμοδιότητες που του ανατέθηκαν, καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.3584/2007 και αυτές που επιπλέον του εκχώρησε με απόφασή του ο Δήμαρχος.

 Πράξη στη Διαύγεια