ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ  ΣΟΥΦΛΙΟΥ

 

Ανάρτηση του αναμορφωμένου πίνακα επιτυχόντων – προσληπτέων καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων μετά την λήξη της  προθεσμίας των 10 ημερών  για την κατάθεση δικαιολογητικών των προσληπτέων και τον έλεγχο  αυτών.

Πίνακας (pdf)