Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ' ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων. Ο αριθμός των αντιδημάρχων για κάθε δήμο ορίζεται με βάση τον πληθυσμό του. 

Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών:

01-03-2017 έως 31-08-2019 Πασχάλης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου

09-09-2016 έως 28-02-2017 Πασχάλης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου

24-09-2014 έως 08-09-2016 Τσιακίρης Σταμάτιος του Αναστασίου

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών:

05-08-2017 έως 31-08-2019 Πατέλης Απόστολος του Κωνσταντίνου

01-03-2017 έως 04-08-2017 Καραγιάννης Χρήστος του Γεωργίου (Τροποποίηση)

09-09-2016 έως 28-02-2017 Καραγιάννης Χρήστος του Γεωργίου

24-09-2014 έως 08-09-2016 Πατέλης Απόστολος του Κωνσταντίνου

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ορφέα:

20-04-2019 έως 31-08-2019 Γκουστούδης Νικόλαος του Αποστόλου

20-12-2018 έως 31-08-2019 Σιγάλας Νικόλαος του Ιωάννη

09-06-2018 έως 19-12-2018 Σκαρκάλας Παναγιώτης του Χρήστου

01-03-2017 έως 08-06-2018 Γκουστούδης Νικόλαος του Αποστόλου

09-09-2016 έως 28-02-2017 Γκουστούδης Νικόλαος του Αποστόλου

24-09-2014 έως 08-09-2016 Παρασκευάς Παρασκευάς του Δημητρίου

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Τυχερού:

01-03-2017 έως 31-08-2018 Κουφάκη Σοφία του Παναγιώτη (Τροποποίηση)

24-09-2014 έως 28-02-2017 Κουφάκη Σοφία του Παναγιώτη