Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ' ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 2. Αντιδήμαρχος δεν μπορεί να οριστεί σύμβουλος που ανήκει σε διαφορετική δημοτική παράταξη από αυτή του δημάρχου, εάν ο ορισμός δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία των συμβούλων της παράταξης στην οποία ανήκει ο σύμβουλος αυτός. Ο αριθμός των αντιδημάρχων για κάθε δήμο ορίζεται με βάση τον πληθυσμό του. (N.4555/2018 άρθρο 68)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01-09-2019 ΕΩΣ 31-12-2023

Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών:

03-09-2019 έως 02-09-2020 Τσιαμίτας Θεόδωρος του Πασχάλη

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρωτογενούς Τομέα: 

03-09-2019 έως 02-09-2020 Δαρούσης Δημήτριος του Σπύρου

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ορφέα:

03-09-2019 έως 02-09-2020 Κοτζά Γιουσούφ του Μεχμέτ

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Τυχερού: 

03-09-2019 έως 02-09-2020 Δουκαλέτσης Γεώργιος του Χρήστου

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας:  

12-02-2020 έως 11-02-2021 Πιτιακούδης Μιχαήλ του Χαραλάμπους

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 ΕΩΣ 31-08-2019

Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών:

01-03-2017 έως 31-08-2019 Πασχάλης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου

09-09-2016 έως 28-02-2017 Πασχάλης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου

24-09-2014 έως 08-09-2016 Τσιακίρης Σταμάτιος του Αναστασίου

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών:

05-08-2017 έως 31-08-2019 Πατέλης Απόστολος του Κωνσταντίνου

01-03-2017 έως 04-08-2017 Καραγιάννης Χρήστος του Γεωργίου (Τροποποίηση)

09-09-2016 έως 28-02-2017 Καραγιάννης Χρήστος του Γεωργίου

24-09-2014 έως 08-09-2016 Πατέλης Απόστολος του Κωνσταντίνου

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ορφέα:

20-04-2019 έως 31-08-2019 Γκουστούδης Νικόλαος του Αποστόλου

20-12-2018 έως 31-08-2019 Σιγάλας Νικόλαος του Ιωάννη

09-06-2018 έως 19-12-2018 Σκαρκάλας Παναγιώτης του Χρήστου

01-03-2017 έως 08-06-2018 Γκουστούδης Νικόλαος του Αποστόλου

09-09-2016 έως 28-02-2017 Γκουστούδης Νικόλαος του Αποστόλου

24-09-2014 έως 08-09-2016 Παρασκευάς Παρασκευάς του Δημητρίου

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Τυχερού:

01-03-2017 έως 31-08-2019 Κουφάκη Σοφία του Παναγιώτη (Τροποποίηση)

24-09-2014 έως 28-02-2017 Κουφάκη Σοφία του Παναγιώτη