Δημοτικό Συμβούλιο Οικονομική Επιτροπή
 Έτος 2019  Έτος 2019
 Έτος 2018  Έτος 2018
 Έτος 2017  Έτος 2017
 Έτος 2016  Έτος 2016
 Έτος 2015  Έτος 2015
 Έτος 2014  Έτος 2014
 Έτος 2013  Έτος 2013
 Έτος 2012  Έτος 2012
 Έτος 2011
 Έτος 2011

Εκτελεστική Επιτροπή Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Έτος 2019    
 Έτος 2018    Έτος 2018
 Έτος 2017  Έτος 2017  Έτος 2017
 Έτος 2016  Έτος 2016  
 Έτος 2015  Έτος 2015  
 Έτος 2014  Έτος 2014  
 Έτος 2013  Έτος 2013  
 Έτος 2012  Έτος 2012  
 Έτος 2011  Έτος 2011 Έτος 2011