ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                    

Σουφλί, 11 Μαρτίου2021 

                    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Έχει αναρτηθεί ο δασικός χάρτης των περιοχών του Δήμου Σουφλίου και έχει ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής τυχόν αντιρρήσεων, με καταληκτική ημερομηνία την 10η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2554350100.


Σχετικός σύνδεσμος ανάρτησης χαρτών