Δήμος Σουφλίου                                                                              Σουφλί, 11 Σεπτεμβρίου 2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Σουφλίου, σας ενημερώνουμε ότι αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης και έπειτα από σχετικό έλεγχο το νερό είναι κατάλληλο για πόση.