ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                Σουφλί 06 Φεβρουαρίου 2020
Γραφείο Δημάρχου

 

 

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ

Στο προσεχές διάστημα, μόλις εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του επιδόματος τοκετού 2020, με τα στοιχεία της ληξιαρχική πράξη γέννησης, αφού έχει προηγηθεί η δήλωσή της.  Στη ληξιαρχική πράξη γέννησης απαιτούνται το όνομα, το επώνυμο, η εγγραφή στο δήμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και εφόσον υφίσταται φορέας ασφάλισης  του νεογνού.

Οι δικαιούχοι θα κάνουν αίτηση  και στο τέλος του μήνα θα λαμβάνουν την πρώτη δόση των 1000€. Η επόμενη και τελευταία δόση του επιδόματος ύψους 1000€, θα καταβάλλεται μετά από 6 μήνες και πάλι στο τέλος του μήνα.  Σημαντικό είναι ότι το επίδομα γέννας είναι ακατάσχετο, δε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.