ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                    Σουφλί 24/4/2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                              Αρ.Πρωτ.: 3166

  ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπή

                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης-Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                             2.Δαρούσης Δημήτριος_Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος_ Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                             4.Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                             5.Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος- Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                             7.Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΛΕΙΣΤΕ να συμμετάσχετε σε τακτική Συνεδρίαση δια περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σουφλίου, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος Α’) και την με αριθ. Εγκυκλίου 40/31-3-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 29 Απριλίου 2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ με ώρα έναρξης την 13:00 μ.μ. και λήξη την 15:00 μ.μ., για την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω κατεπείγοντα θέματα της Ημερησίας Διάταξης:


1) Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) τετράμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ_ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2) Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού για την Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων και Επειγουσών Αναγκών
3) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Κατακύρωσης Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»
4) Έγκριση Τροποποίησης Σύμβασης της Προμήθειας " Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Δώδεκα ( 12 ) Παιδικών Χαρών του Δήμου Σουφλίου "
5) Έγκριση παράτασης παράδοσης οχήματος στα πλαίσια της σύμβασης με αντικείμενο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ pick-up 4Χ4 "
6) Καθορισμός Όρων Εκμίσθωσης Κέντρου Ενημέρωσης Σουφλίου
7) Καθορισμός Όρων Εκμίσθωσης Κεντρικής Πλατείας Σουφλίου
8) Έγκριση Μελέτης, Όρων και Τρόπου Εκτέλεσης για την « Λειτουργία & Συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Σουφλίου Υπολοίπου ΕΤΟΥΣ 2020»
9) Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Εξέτασης Αιτήματος για Αντικατάσταση Εταιρείας της Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) – ΤΜΗΜΑ 2 & 3 (ΤΜΗΜΑ 3)»
10) Έγκριση Εισήγησης προς το ΔΣ της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α΄ τριμήνου Δήμου Σουφλίου έτους 2020
11) Αποδοχή Δωρεάς

Παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με αποστολή στο E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ( Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής ) ή τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2554350120, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.

Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την παραπάνω ώρα θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).
Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ