ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                  Σουφλί 22/07/2020
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                            Αρ.Πρωτ.: 6013

 

  ΠΡΟΣ : Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                            

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Ιουλίου έτους 2020 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Δημούτσης Αθανάσιος

 

Α/Α ΘΕΜΑ  
  Αιτήσεις – Ερωτήσεις – Ενημερώσεις
1 Έγκριση Τροποποίησης ( 6η ) Τεχνικού Προγράμματος 2020
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
2 Έγκριση (8ης ) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020
Εισηγητής :κ. Πιστόλας Νικόλαος - Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
3 Αποχαρακτηρισμός Έκτασης Περιοχής ΣΟΥΦΛΙΟΥ( Εθνικό Πάρκο Δαδιάς- Λευκίμης- Σουφλίου)
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
4 Έγκριση Καταστατικού Ίδρυσης Ενεργειακής Κοινότητας
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
5 Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια (Ν. 4071/2012)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Δαρούσης Δημήτριος
6 Μεταφορά Έργου Φιλόδημος στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ-ΘΥΜΑΡΙΑΣ»
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
7 Εξέταση Αίτησης Παραίτησης Μισθωτή ( ΘΡΑΣΣΑ ) & Εκ νέου Εκμίσθωση
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ – Δημούτσης Αθανάσιος
8 Έγκριση Εκμίσθωσης Ακινήτου στην Ταύρη
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Δαρούσης Δημήτριος
9 Παραχώρηση Χρήσης Χώρου στην Λευκίμμη για Πραγματοποίηση Εκδήλωσης
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Δαρούσης Δημήτριος
10 Περί της Σκοπιμότητας Σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού από το Δήμο Σουφλίου. Έγκριση της Υποστήριξης της διαδικασίας με κάθε απαιτούμενη ενέργεια, όπως η διερεύνηση ενδεχόμενων συνεργασιών
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ – Δημούτσης Αθανάσιος