ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                    

Σουφλί, 13 Ιανουαρίου 2021 

                    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Λόγω των έντονων και συνεχών βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών τα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Σουφλίου υπέστησαν σημαντικές ζημίες, οι οποίες αποκαθίστανται . Για τον λόγο αυτό και μέχρι να εξασφαλισθεί η αποκατάσταση της ποιότητας του παρεχόμενου ύδατος παρακαλείσθε όπως μη χρησιμοποιείτε το νερό των δικτύων ύδρευσης για πόση.