ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                       

Σουφλί, 08 Φεβρουαρίου 2021

                    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων του ποταμού Έβρου, καλούνται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που δραστηριοποιούνται εντός της πλημμυρικής ζώνης του ποταμού

  • Να μην πλησιάζουν τον ποταμό Έβρο και τα αναχώματά του (επικίνδυνες περιοχές-πεδινά αγροκτήματα)

 

  • Να απομακρύνουν έγκαιρα κτηνοτροφικά ζώα, αγροτικά μηχανήματα και εργαλεία από τις επικίνδυνες περιοχές και

 

  • Οι κυνηγοί να αποφεύγουν την κίνησή τους στις επικίνδυνες πλημμυρικές περιοχές.