ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                       

Σουφλί, 11 Φεβρουαρίου 2021

                    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου ανακοινώνεται ότι, το νερό του δικτύου ύδρευσης στον οικισμό της Ταύρης δεν είναι πόσιμο.

Παρακαλούνται οι πολίτες να μην το καταναλώνουν.