ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                    

Σουφλί, 17 Φεβρουαρίου 2021 

                    

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Δήμος Σουφλίου ενημερώνει ότι, συνεχίζεται το φαινόμενο, στους κάδους απορριμμάτων, να εναποτίθεται η στάχτη, που προέρχεται από την καύση διαφόρων θερμαντικών μέσων, χωρίς προηγουμένως να έχει σβήσει η καύσιμη ύλη, με επακόλουθο να προκαλείται φωτιά, από τα απορρίμματα που προϋπάρχουν.

 
Η δημόσια υγεία είναι υπόθεση όλων. Οφείλουμε να σεβαστούμε τους υπαλλήλους καθαριότητας που φροντίζουν για εμάς, αλλά να σεβαστούμε και τους συνανθρώπους μας.

 
Η εξάλειψη τέτοιων φαινομένων, είναι αναγκαία και προς αυτήν την κατεύθυνση οφείλουμε να προσπαθήσουμε.