ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πληροφορούμε τους κατοίκους της περιοχής ότι:

Την Δευτέρα 22 Μαρτίου έως την Παρασκευή 09 Απριλίου 2021 από 08:00Ω έως 22:00Ω

θα πραγματοποιηθούν καταστροφές εκρηκτικών μηχανισμών στη περιοχή «ΤΑΦΟΣ» του ΠΒ-ΠΑ «ΨΗΛΟΣ ΣΤΑΛΟΣ».

Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα χωριά ΒΡΥΣΙΚΑ - ΚΥΑΝΗ - ΑΣΒΕΣΤΑΔΕΣ- ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ - ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟ - ΛΑΒΑΡΑ - ΨΑΘΑΔΕΣ

Κατά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η παραμονή και κίνηση ανθρώπων, ζώων και οχημάτων στην επικίνδυνη περιοχή.

Παρακαλείται όποιος μετά το πέρας της διαδικασίας, βρει οποιοδήποτε αντικείμενο που προσομοιάζει με πυρομαχικά ή εκρηκτική ύλη, ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΑΓΓΙΖΕΙ αλλά να επισημάνει τη θέση του και να ειδοποιεί τις πλησιέστερες Αστυνομικές ή Στρατιωτικές Αρχές.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ