Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο "Τοποθέτηση - σύνδεση υδρομέτρων στο υπάρχον δίκτυο ύδρευσης στους οικισμούς Προβατώνα και Φυλακτό" στις 29/10/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

Διακήρυξη (*.pdf)