ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                        Σουφλί, 20-03-2020         
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                               Αριθ. πρωτ. : 2591
ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βας. Γεωργιου180
Ταχ. Κώδικας: 68400
Πληρ: Σιδερά Μαρία
Τηλ.: 2554350131
Τηλ/πία: 2554350113
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορίες έργων, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμος Σουφλίου προκειμένου να καταρτίσει τον κατάλογο ενδιαφερομένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία έργων της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στις παρακάτω κατηγορίες :

Α. Κατηγορίες έργων
1. Οδοποιία
2. Οικοδομικά
3. Υδραυλικά
4. Ηλεκτρομηχανολογικά
5. Πρασίνου
6. Οικοδομικά και Οδοποιία και Υδραυλικά και Πρασίνου

Καλεί

Τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν την σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του εργοληπτικού πτυχίου τους το οποίο είναι σε ισχύ, εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Σουφλίου www.soufli.gr, μέχρι τις 13-04-2020 στο γραφείο πρωτόκολλου του Δήμου Σουφλίου, στη Δ/νση ΣΟΥΦΛΙ, ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 180. ΤΚ 68400. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, είτε με fax εντός της παραπάνω προθεσμίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο γραφείο Αντιδημάρχου του Δήμου ή στο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Συνημμένα:

1. Υπόδειγμα Αίτησης Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Ο Δήμαρχος Σουφλίου

Παναγιώτης Καλακίκος

 

Υπόδειγμα Αίτησης Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (*.doc)