31 Οκτωβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Σουφλίου, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Έβρου και το Ινστιτούτο Εργασίας/ ΓΣΕΕ οργανώνουν εκδήλωση πληροφόρησης με θέμα τις «Πρόσφατες αλλαγές στην Κοινωνική Ασφάλιση και την Εργατική Νομοθεσία».

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο του Δήμου Σουφλίου την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου στις 5:00 μ.μ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, νομικοί του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. θα παρουσιάσουν τις πρόσφατες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα και την εργατική νομοθεσία με αιχμή το συνταξιοδοτικό (μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών,) τις συμβάσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα υπάρξει η δυνατότητα, στους συμμετέχοντες, της δια ζώσης υποβολής ερωτημάτων προς τους νομικούς.

Πληροφορίες για την εκδήλωση: Δήμος Σουφλίου 2554350102, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Έβρου 2551026274, Ινστιτούτο Εργασίας/ΓΣΕΕ Αν. Μακεδονίας Θράκης 2541064448.

 

 

*Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020.