Πίνακας Προσωρινών αποτελεσμάτων

Πίνακας απορριπτέων 

 

Πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (20) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Σουφλίου.