ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Βασ. Γεωργίου ΙΙ 180
Τ.Κ. 68400 - Σουφλί,
Νομός Έβρου

email: dim at 0890.syzefxis.gov.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ  
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ (Έδρα του Δήμου)  
Τηλεφωνικό Κέντρο 2554 3 50100
Γραφείο Δημάρχου 2554 3 50101
Γραφείο Αντιδημάρχων 2554 3 50102
Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου 2554 3 50118
FAX 2554 3 50113
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δ/κων & Οικ. Υπηρεσιών
2554 3 50109
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 2554 3 50123
Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών 2554 3 50110
Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 2554 3 50111
Πρωτόκολλο / Ανταποκριτής Ο.Α.Ε.Δ. 2554 3 50105
Ληξιαρχείο 2554 3 50115
Δημοτολόγιο 2554 3 50115 / 2554 3 50121
Δημοτολόγιο FAX 2554 3 50114
Άδειες Καταστημάτων 2554 3 50112
Γραφείο Προσόδων - Εισπράξεις 2554 3 50124
Γραφείο Ύδρευσης 2554 3 50133
Λογιστήριο 2554 3 50111 / 2554 3 50128 / 2554 3 50136
Τεχνική Υπηρεσία 2554 3 50131 / 2554 3 50130 / 2554 3 50123
ΚΕΠ Δ.Ε. Σουφλίου
Τηλέφωνα: 2554 3 50134 /2554 3 50116
Fax 2554 3 50117
 
ΚΑΠΗ Σουφλίου 2554023535
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Σουφλίου 2554022209
Παιδικοί Σταθμοί Σουφλίου 2554022247
2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥXΕΡΟΥ
Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο 2554 3 50211
Εισπράξεις 2554 3 50208
Τεχνική Υπηρεσία 2554 3 50213 / 2554 3 50215
FAX 2554 3 50212

ΚΕΠ Δ.Ε. Τυχερού
Τηλέφωνο 2554 3 50216
FAX 2554 3 50220
3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΕΑ
Εισπράξεις 2553 3 50703
Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο 2553 3 50702 / 2553 3 50729
FAX 2553 3 50722
ΚΕΠ Δ.Ε. Οοφέα
Τηλέφωνο 2553 3 50735
FAX 2553 3 50727