Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΤΟΣ 2024

267/2024 - Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

261/2024 - Μετακίνηση αναπληρώτριας Προϊσταμένης σε νέα οργανική μονάδα

ΕΤΟΣ 2022

554/2022 - Ορισμός αναπληρωτών Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Δήμου Σουφλίου

ΕΤΟΣ 2021

1443/2021 - Ορισμός αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

1192/2021 - Ορισμός αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος ΚΕΠ

ΕΤΟΣ 2020

251/2020 - Ορισμός αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών

209/2020 - Τοποθέτηση Υπαλλήλων

ΕΤΟΣ 2019

1017/2019 - Απόφαση Δημάρχου Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους Προέδρους Κοινοτήτων

1004/2019 - Σύσταση Εκτελεστικής Επιτροπής

997/2019 - Ορισμός Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τυχερού

996/2019 - Ορισμός Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Ορφέα

995/2019 - Ορισμός Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρωτογενούς Τομέα

994/2019 - Ορισμός Αντιδημάρχου Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών

417/2019 - Ορισμός Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Ορφέα

244/2019 - Τοποθέτηση αναπληρωτών Προϊσταμένων τμημάτων

243/2019 - Τοποθέτηση Υπαλλήλων(Ανάθεση καθηκόντων)

ΕΤΟΣ 2018

1439/2018 - Ορισμός Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Ορφέα

532/2018 - Ορισμός Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Ορφέα

ΕΤΟΣ 2017

526/2017 - Τοποθέτηση αναπληρωτή Προϊσταμένου στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σουφλίου

113/2017 - Ορισμός Αντιδημάρχων με θητεία από 01.03.2017 μέχρι 31.08.2019

248/2017 - Τροποποίηση της με αριθμό 2314/113/24.02.2017 Απόφασης περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Σουφλίου

ΕΤΟΣ 2016

486/2016 - Τοποθέτηση υπαλλήλων

523/2016 - Τοποθέτηση αναπληρωτή Προϊσταμένου στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σουφλίου

ΕΤΟΣ 2015

622/2015 - Τοποθέτηση αναπληρωτή Προϊσταμένου στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σουφλίου

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.