Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σουφλίου (Αποφ. ΔΣ 111/2019) απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:   

  1. κ. Παναγιώτης Καλακίκος, Πρόεδρος της Επιτροπής
  2. κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος
  3. κ. Δαρούσης Δημήτριος
  4. κ. Γκαϊδατζής Νικόλαος
  5. κ. Καμέρ Τζεμίλ
  6. κ. Χαριτούδης Αθανάσιος
  7. κα Κουφάκη Σοφία

 Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη:

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΣΥΝΟΧΗ»
1. κ.Κοτζά Γιουσούφ,
2. κ.Πιτιακούδης Μιχαήλ

«ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ»
1.κ.Ματθαιουδάκης Γεώργιος,
2. κ.Σαλήογλου Αλή

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.