Οικονομική Επιτροπή

Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. (παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19)

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουφλίου (Απόφ. ΔΣ 110/2019) απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

  1. κ. Παναγιώτης Καλακίκος, Πρόεδρος της Επιτροπής
  2. κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος
  3. κ. Δαρούσης Δημήτριος
  4. κ. Γκαϊδατζής Νικόλαος
  5. κ. Πιτιακούδης Μιχαήλ
  6. κ. Πουλιλιός Ευάγγελος
  7. κ. Καλιούνης Ιωάννης

     Αναπληρωματικά μέλη:
    1. κ.Κοτζά Γιουσούφ

    2. κ.Καχρεμάν Μεχμέτ
    3. κ.Καραγιάννης Χρήστος
    4. κ.Πατέλης Απόστολος

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.