Οικονομική Επιτροπή

Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. (παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19)

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουφλίου από 09.01.2022 έως 31.12.2023 (Απόφ. ΔΣ 2/2022) απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

  Τακτικά μέλη:

  1. Καλακίκος Παναγιώτης, Πρόεδρος της Επιτροπής
  2. Τσιαμίτας Θεόδωρος
  3. Γκαϊδατζής Νικόλαος
  4. Δαρούσης Δημήτριος
  5. Κοτζά Γιουσούφ
  6. Πουλιλιός Ευάγγελος
  7. Τσιακίρης Σταμάτιος

  Αναπληρωματικά μέλη:
    1. Παπατσιλέκας Θωμάς

    2. Πιτιακούδης Μιχαήλ
    3. Πατέλης Απόστολος
    4. Κουφάκη Σοφία

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.