Συνεδριάσεις - Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Δημοτικό Συμβούλιο

Έτος 2024        Έτος 2023

Έτος 2022        Έτος 2021

Έτος 2020        Έτος 2019

Έτος 2018        Έτος 2017

Έτος 2016        Έτος 2015

Έτος 2014        Έτος 2013

Έτος 2012        Έτος 2011


Δημοτική Επιτροπή

Έτος 2024

 


Οικονομική Επιτροπή

Έτος 2023       Έτος 2022

Έτος 2021       Έτος 2020

Έτος 2019       Έτος 2018

Έτος 2017       Έτος 2016

Έτος 2015


Εκτελεστική Επιτροπή

Απόφαση 1/2019: Εισήγηση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Σουφλίου για την ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Απόφαση 2/2018: Έγκριση Τροποποίησης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης Δήμου Σουφλίου Οικον. Έτους 2018

Απόφαση 1/2018: Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Σουφλίου

Απόφαση 2/2017: Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2018 Δήμου Σουφλίου


Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 06/12/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 23/10/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 02/10/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25/09/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 04/09/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 03/08/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 12/07/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 28/12/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 18/10/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 13/09/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 09/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 17/08/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 09/08/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 05/07/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 14/06/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 21/03/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 19/10/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 28/09/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 13/08/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 26/07/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 06/07/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

Πρόσκληση Έκτακτης σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 16/07/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

Πρόσκληση σύγκλησης Έκτακτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 11/10/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:15

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 31/05/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 14/04/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29/02/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 11/12/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00


Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Απόφαση 1/2018: Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος & του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου για το έτος 2019

Απόφαση 1/2017: Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος & του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου για το έτος 2018

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης την 9η Νοεμβρίου 2011. Η Συνεδρίαση είναι δημόσια και ανοιχτή προς τους Πολίτες.  Σχετ.Αρχεία από τα οποία μπορείτε να ενηρωθείτε: 1.Ανακοίνωση Διαβούλευσης 2.Αποτελέσματα Ανάλυσης 3.Στρατηγικός Σχεδιασμός 2011-14 4.Καλλιέργειες 2011 5.Ζωϊκό Κεφάλαιο

Πρόσκληση Τακτικής σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την 28/09/2011

Πρόσκληση Έκτακτης σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την 23/03/2011 

 

 

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.