Συνεδριάσεις - Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

 

Δημοτικό Συμβούλιο Οικονομική Επιτροπή
Έτος 2023 Έτος 2023
Έτος 2022 Έτος 2022
Έτος 2021 Έτος 2021
Έτος 2020 Έτος 2020
Έτος 2019 Έτος 2019
Έτος 2018 Έτος 2018
Έτος 2017 Έτος 2017
Έτος 2016 Έτος 2016
Έτος 2015 Έτος 2015
Έτος 2014 Έτος 2014
Έτος 2013 Έτος 2013
Έτος 2012 Έτος 2012
Έτος 2011 Έτος 2011

 


Εκτελεστική Επιτροπή

Απόφαση 1/2019: Εισήγηση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Σουφλίου για την ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Απόφαση 2/2018: Έγκριση Τροποποίησης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης Δήμου Σουφλίου Οικον. Έτους 2018

Απόφαση 1/2018: Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Σουφλίου

Απόφαση 2/2017: Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2018 Δήμου Σουφλίου

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25/09/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 04/09/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 03/08/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 12/07/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 28/12/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 18/10/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 13/09/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 09/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 17/08/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 09/08/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 05/07/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 14/06/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 21/03/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 19/10/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 28/09/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 13/08/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 26/07/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 06/07/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

Πρόσκληση Έκτακτης σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 16/07/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

Πρόσκληση σύγκλησης Έκτακτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 11/10/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:15

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 31/05/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 14/04/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29/02/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 11/12/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00
 

 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Απόφαση 1/2018: Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος & του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου για το έτος 2019

Απόφαση 1/2017: Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος & του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου για το έτος 2018

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης την 9η Νοεμβρίου 2011. Η Συνεδρίαση είναι δημόσια και ανοιχτή προς τους Πολίτες.  Σχετ.Αρχεία από τα οποία μπορείτε να ενηρωθείτε: 1.Ανακοίνωση Διαβούλευσης 2.Αποτελέσματα Ανάλυσης 3.Στρατηγικός Σχεδιασμός 2011-14 4.Καλλιέργειες 2011 5.Ζωϊκό Κεφάλαιο

Πρόσκληση Τακτικής σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την 28/09/2011

Πρόσκληση Έκτακτης σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την 23/03/2011 

 

 

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.