Αντιδήμαρχοι

Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ' ύλην και κατά τόπο. (N.4555/2018 άρθρο 68 και Ν.5056/2023 άρθρο 3)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01-01-2024 ΕΩΣ 31-12-2028

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών:

02-01-2024 έως 01-07-2025 Τσιαμίτας Θεόδωρος του Πασχάλη

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών:

02-01-2024 έως 01-07-2025 Δαρούσης Δημήτριος του Σπύρου

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών:

02-01-2024 έως 01-07-2025 Μπαλτζής Γεώργιος του Χαραλάμπου (Τροποποίηση 27.02.2024)

Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών:

02-01-2024 έως 01-07-2025  Παπατσιλέκας Θωμάς του Βλασίου

Αντιδήμαρχος Ενέργειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος:

02-01-2024 έως 01-07-2025 Γκαϊδατζής Νικόλαος του Σταύρου

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ορφέα:

02-01-2024 έως 01-07-2025 Πιτιακούδης Μιχαήλ του Χαραλάμπου

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Τυχερού:

02-01-2024 έως 01-07-2025 Δουκαλέτσης Γεώργιος του Χρήστου (Τροποποίηση 27.02.2024)

 

 


ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01-09-2019 ΕΩΣ 31-12-2023

Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών:

03-09-2022 έως 31-12-2023 Τσιαμίτας Θεόδωρος του Πασχάλη
03-09-2021 έως 02-09-2022 Τσιαμίτας Θεόδωρος του Πασχάλη
03-09-2020 έως 02-09-2021 Τσιαμίτας Θεόδωρος του Πασχάλη
03-09-2019 έως 02-09-2020
Τσιαμίτας Θεόδωρος του Πασχάλη

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

03-09-2022 έως 31-12-2023 Γκαϊδατζής Νικόλαος του Σταύρου
03-09-2021 έως 02-09-2022 Γκαϊδατζής Νικόλαος του Σταύρου

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρωτογενούς Τομέα: 

03-09-2020 έως 02-09-2021 Δαρούσης Δημήτριος του Σπύρου
03-09-2019 έως 02-09-2020
Δαρούσης Δημήτριος του Σπύρου

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ορφέα:

03-09-2022 έως 31-12-2023 Γκουστούδης Νικόλαος του Αποστόλου
03-09-2021 έως 02-09-2022 Γκουστούδης Νικόλαος του Αποστόλου
03-09-2020 έως 02-09-2021
Κοτζά Γιουσούφ του Μεχμέτ
03-09-2019 έως 02-09-2020
Κοτζά Γιουσούφ του Μεχμέτ

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Τυχερού: 

03-09-2022 έως 31-12-2023 Δαρούσης Δημήτριος του Σπύρου
03-09-2021 έως 02-09-2022 Δαρούσης Δημήτριος του Σπύρου
03-09-2020 έως 02-09-2021 Δουκαλέτσης Γεώργιος του Χρήστου
03-09-2019 έως 02-09-2020
Δουκαλέτσης Γεώργιος του Χρήστου

Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα και Περιβάλλοντος

03-09-2021 έως 02-09-2022 Καμέρ Τζεμίλ του Χαλήμ

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας:  

07-11-2023 έως 31-12-2023 Δαβής Απόστολος του Αθανασίου

12-02-2020 έως 11-02-2021 Πιτιακούδης Μιχαήλ του Χαραλάμπους

Άμισθοι Αντιδήμαρχοι:

22-10-2021 έως ημερομηνία λήξης ισχύος της απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας Κοτζά Γιουσούφ του Μεχμέτ & Καχρεμάν Μεχμέτ του Χασάν

 


 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 ΕΩΣ 31-08-2019

Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών:

01-03-2017 έως 31-08-2019 Πασχάλης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου

09-09-2016 έως 28-02-2017 Πασχάλης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου

24-09-2014 έως 08-09-2016 Τσιακίρης Σταμάτιος του Αναστασίου

 

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών:

05-08-2017 έως 31-08-2019 Πατέλης Απόστολος του Κωνσταντίνου

01-03-2017 έως 04-08-2017 Καραγιάννης Χρήστος του Γεωργίου (Τροποποίηση)

09-09-2016 έως 28-02-2017 Καραγιάννης Χρήστος του Γεωργίου

24-09-2014 έως 08-09-2016 Πατέλης Απόστολος του Κωνσταντίνου

 

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ορφέα:

20-04-2019 έως 31-08-2019 Γκουστούδης Νικόλαος του Αποστόλου

20-12-2018 έως 31-08-2019 Σιγάλας Νικόλαος του Ιωάννη

09-06-2018 έως 19-12-2018 Σκαρκάλας Παναγιώτης του Χρήστου

01-03-2017 έως 08-06-2018 Γκουστούδης Νικόλαος του Αποστόλου

09-09-2016 έως 28-02-2017 Γκουστούδης Νικόλαος του Αποστόλου

24-09-2014 έως 08-09-2016 Παρασκευάς Παρασκευάς του Δημητρίου

 

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Τυχερού:

01-03-2017 έως 31-08-2019 Κουφάκη Σοφία του Παναγιώτη (Τροποποίηση)

24-09-2014 έως 28-02-2017 Κουφάκη Σοφία του Παναγιώτη

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.