Τριμηνιαίες Εκθέσεις Εσόδων-Εξόδων

 

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Β' τριμήνου 2023

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Α' τριμήνου 2023

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Δ' τριμήνου 2022

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Γ' τριμήνου 2022

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Β' τριμήνου 2022

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Α' τριμήνου 2022

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Δ' τριμήνου 2021

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Γ' τριμήνου 2021

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Β' τριμήνου 2021

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Α' τριμήνου 2021

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Δ' τριμήνου 2020

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Γ' τριμήνου 2020

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Β' τριμήνου 2020

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Α' τριμήνου 2020

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Δ' τριμήνου 2019

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Γ' τριμήνου 2019

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Β' τριμήνου 2019

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Α' τριμήνου 2019

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Δ' τριμήνου 2018 

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Γ' τριμήνου 2018

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Β' τριμήνου 2018

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Α' τριμήνου 2018

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Δ' τριμήνου 2017

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Γ' τριμήνου 2017

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Β' τριμήνου 2017

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Α' τριμήνου 2017

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Δ' τριμήνου 2016

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Γ' τριμήνου 2016

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Β' τριμήνου 2016

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Α' τριμήνου 2016