Πίνακας Θεμάτων 5ης Συνεδριάσης Δ.Σ. 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31-05-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου περίληψη των αποφάσεων της συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 (5η Συνεδρίαση 2021)

 

 
Θέμα / Περίληψη Απόφαση
ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ  

1ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ
Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ Δήμου Σουφλίου
ΟΜΟΦΩΝΑ

33/2021

2ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ
Έγκριση παροχής οικονομικής ενίσχυσης σε δύο (2) δημότες του Δήμου Σουφλίου, λόγω πυρκαγιάς (Κοινότητα Δαδιάς)
ΟΜΟΦΩΝΑ

34/2021
ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

1ο Θέμα
Έγκριση (4ης ) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2021
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: ΑΡΝΗΤΙΚΑ ψήφισαν οι κ.κ. Τσακίρης Σ., Κουφάκη Σ., Ματθαιουδάκης, Παρασκευάς π., Πατέλης Απ.,Δαβής Απ.

35/2021

2ο Θέμα
Έγκριση Τροποποίησης (3η) Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σουφλίου έτους 2021
ΟΜΟΦΩΝΑ

36/2021

3ο Θέμα
Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Β΄ Δόση 2021)
ΟΜΟΦΩΝΑ

37/2021

4ο Θέμα
Έγκριση της αριθμ. 20/2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφασης ΚΕΚΟΠΑΠ (Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σουφλίου»)
ΟΜΟΦΩΝΑ

38/2021

5ο Θέμα
Εξέταση αίτησης δημότισσας του Δήμου Σουφλίου για παροχή οικονομικής ενίσχυσης
ΟΜΟΦΩΝΑ

39/2021

6ο Θέμα
Εξέταση Αίτησης δημότη σχετικά με αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Φυλακτού
ΟΜΟΦΩΝΑ

40/2021

7ο Θέμα
Εξέταση Αίτησης δημότη σχετικά με αγροτεμάχιο του αγροκτήματος ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ
ΟΜΟΦΩΝΑ

41/2021

Σουφλί 31 Μαΐου 2021
Ο Πρόεδρος ΔΣ

Δημούτσης Αθανάσιος

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.