Πίνακας Θεμάτων 6ης Συνεδριάσης Δ.Σ. 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17-06-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου περίληψη των αποφάσεων της συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 (6η Συνεδρίαση 2021)

 

 
Θέμα / Περίληψη Απόφαση
ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ  
1ο  Έκτακτο Θέμα

Ορισμός εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση των Α΄ βάθμιων και Β΄ βάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων Δήμου Σουφλίου
ΟΜΟΦΩΝΑ

42/2021
2ο  Έκτακτο Θέμα

Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Παραλαβής «Ποδηλάτων»
ΟΜΟΦΩΝΑ

43/2021
ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

1ο Θέμα
Έγκριση (5ης ) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2021
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Αρνητικά ψήφισε ο κ. Μιδάλκος

44/2021

2ο Θέμα
Έγκριση Τροποποίησης ( 4η ) Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σουφλίου έτους 2021
ΟΜΟΦΩΝΑ

45/2021

3ο Θέμα
Ανάκληση της υπ' αριθμ. 40/2021 απόφασης Δ.Σ

ΟΜΟΦΩΝΑ

 46/2021

4ο Θέμα
Έγκριση συντονιστικής επιτροπής για «Υγιείς Πόλεις» του Π.Ο.Υ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ο κ. Μιδάλκος δήλωσε ΠΑΡΩΝ

47/2021

5ο Θέμα
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Δήμου Σουφλίου
ΟΜΟΦΩΝΑ

48/2021

6ο Θέμα
Εξέταση Αίτησης του Συλλόγου Φίλων ΑΜΕΑ Σουφλίου «ΝΗΜΑ ΖΩΗΣ»
ΟΜΟΦΩΝΑ

49/2021

 

  Σουφλί 17 Ιουνίου 2021

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.

Δημούτσης Αθανάσιος

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.