Πίνακας Θεμάτων 7ης Συνεδριάσης Δ.Σ. 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 05-07-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου περίληψη του 7ου Πρακτικού της συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Κυριακή 04 Ιουλίου 2021 (7η Συνεδρίαση 2021)

 

 
Θέμα / Περίληψη  

1ο Θέμα
Αποδοχή παραίτησης του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

 7ο Πρακτικό

 

  Σουφλί 05 Ιουλίου 2021

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.

Δημούτσης Αθανάσιος

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.