Πίνακας Θεμάτων 9ης Συνεδριάσης Δ.Σ. 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13-07-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου περίληψη των αποφάσεων της συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 (9η Συνεδρίαση 2021)

 

 
Θέμα / Περίληψη Απόφαση
ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

1ο Θέμα
Έκδοση ψηφίσματος ενάντια στο κλείσιμο του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς Τυχερού
ΟΜΟΦΩΝΑ

50/2021

2ο Θέμα
Έκδοση ψηφίσματος ενάντια στην υποβάθμιση λειτουργίας του ταχυδρομικού καταστήματος Τυχερού
ΟΜΟΦΩΝΑ

51/2021

 

  Σουφλί 13 Ιουλίου 2021

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.

Πιτιακούδης Μιχαήλ

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.