Πίνακας Θεμάτων 11ης Συνεδριάσης Δ.Σ. 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 03-08-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου περίληψη των αποφάσεων της συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Δευτέρα 02 Αυγούστου 2021 (11η Συνεδρίαση 2021)

 

 
Θέμα / Περίληψη Απόφαση
ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

1ο Θέμα
Έγκριση (6ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2021
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΦΗΦΙΑ: Αρνητικά ψήφισαν οι κ. Πουλιλιός Ε., Καραγιάννης Χρ., Πατέλης Απ., Τσιακίρης Στ., Ματθαιουδάκης Γ., Κουφάκη Σ., Χαριτούδης Αθ., Παρασκευάς Π., Γκαμπιτσάκης Ι., Σαλήογλου Α.

52/2021

2ο Θέμα
Έγκριση Τροποποίησης (5η) Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σουφλίου έτους 2021
ΟΜΟΦΩΝΑ

53/2021

3ο Θέμα
Έγκριση Εισήγησης προς το ΔΣ της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Β΄ τριμήνου Δήμου Σουφλίου έτους 2021
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΦΗΦΙΑ: Αρνητικά ψήφισαν οι κ. Πουλιλιός Ε., Καραγιάννης Χρ., Πατέλης Απ., Τσιακίρης Στ., Ματθαιουδάκης Γ., Κουφάκη Σ., Χαριτούδης Αθ., Παρασκευάς Π., Γκαμπιτσάκης Ι., Σαλήογλου Α.

54/2021

4ο Θέμα
Απαλλαγή καταβολής μισθώματος σχολικών κυλικείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάϊο, Ιούνιο 2021
ΟΜΟΦΩΝΑ

55/2021

5ο Θέμα
Απαλλαγή καταβολής μισθώματος σχολικών κυλικείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάϊο, Ιούνιο 2021
ΟΜΟΦΩΝΑ

56/2021

6ο Θέμα
Αποδοχή ή μη, διορθωτικής πράξης εφαρμογής πόλης Σουφλίου στο Ο.Τ. 6
ΟΜΟΦΩΝΑ

57/2021

7ο Θέμα
Ανταλλαγή ακινήτων
ΟΜΟΦΩΝΑ

58/2021

8ο Θέμα
Παραχώρηση της Πλατείας Λευκίμης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκίμης για πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης την 15η Αυγούστου 2021
ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

59/2021

9ο Θέμα
Παραχώρηση χώρου στο Σουφλί, στο πλαίσιο των επετειακών εορτασμών για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Επιμελητηρίου Έβρου
ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

60/2021

10ο Θέμα
Αίτημα παραχώρησης κατά χρήση ακινήτων ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ στον οικισμό εργατικών κατοικιών τ. ΟΕΚ Τυχερού
ΟΜΟΦΩΝΑ

61/2021

11ο Θέμα
Έγκριση χορήγησης δικαιωμάτων Εγκατάστασης ευκολιών στη «DIGEA –ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» (Καθορισμός Τελών Διέλευσης και Τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης)
ΟΜΟΦΩΝΑ

62/2021

   Σουφλί 03 Αυγούστου 2021

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.

Πιτιακούδης Μιχαήλ

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.