Πίνακας Θεμάτων 12ης Συνεδριάσης Δ.Σ. 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25-08-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου περίληψη των αποφάσεων της συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τρίτη 24 Αυγούστου 2021 (12η Συνεδρίαση 2021)

 

Θέμα / Περίληψη

Απόφαση

ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

1ο Θέμα
Έγκριση (7ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2021

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΦΗΦΙΑ: ΑΡΝΗΤΙΚΑ ψήφισαν οι κ.κ. Τσιακίρης Σ., Κουφάκη Σ., Δαβής Α., Μιδάλκος Π.

63/2021

2ο Θέμα
Έγκριση Τροποποίησης ( 6η ) Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σουφλίου έτους 2021

ΟΜΟΦΩΝΑ ο κ. Τσιακίρης Σ. και η κ. Κουφάκη Σ. δήλωσαν ΠΑΡΩΝ

64/2021

3ο Θέμα
Τροποποίηση του Ρυμοτομικού σχεδίου Σουφλίου - Ο.Τ. 262 Α

ΟΜΟΦΩΝΑ

65/2021

4ο Θέμα
Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου Κοινότητας Μικρού Δερείου
ΟΜΟΦΩΝΑ

66/2021

5ο Θέμα
Πραγματοποίηση εμποροπανήγυρης στο Τυχερό
ΟΜΟΦΩΝΑ

67/2021

 

  Σουφλί 25 Αυγούστου 2021

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.

Πιτιακούδης Μιχαήλ

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.