Πίνακας Θεμάτων 13ης Συνεδριάσης Δ.Σ. 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29-09-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου περίληψη των αποφάσεων της συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 (13η Συνεδρίαση 2021)

Θέμα / Περίληψη

Απόφαση

ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

1ο Θέμα

Έγκριση (8ης ) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2021
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΦΗΦΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ψήφισε ο κ. Μιδάλκος
Οι κ.κ. Πουλιλιός Ε., Καλιούνης Ι., Τσακίρης Στ., Πατέλης Απ.,Ματθαιουδάκης Γ., Χαριτούδης Αθ., Κουφάκη Σ., Γκαμπιτσάκης Ι., Δαβής ψήφισαν μόνο τον κωδικό που αφορούσε των Κ.Α. 25.6272.01 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΟΕΒ ΔΑΔΙΑΣ

68/2021

2ο Θέμα

Έγκριση Τροποποίησης ( 7η ) Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σουφλίου έτους 2021
ΟΜΟΦΩΝΑ

69/2021

3ο Θέμα

Καθορισμός χώρων τοποθέτησης υπαίθριων πινακίδων
ΟΜΟΦΩΝΑ

70/2021

4ο Θέμα

Έγκριση τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων οινοτουριστικής Διαδρομής στα πλαίσια του έργου "ΔΙΟΝΥΣΟΣ" Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020
ΟΜΟΦΩΝΑ

71/2021

5ο Θέμα

Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Τ.Π.Σ.) Δήμου Σουφλίου
ΟΜΟΦΩΝΑ

72/2021

6ο Θέμα

Έγκριση έκθεσης εκτίμησης ανταλλαγής ακινήτων του Δήμου Σουφλίου
ΟΜΟΦΩΝΑ

73/2021

7ο Θέμα

Έγκριση δαπανών για επέκταση δικτύου ΦΟΠ Δήμου Σουφλίου
ΟΜΟΦΩΝΑ

74/2021

8ο Θέμα

Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γ΄ Δόση 2021)
ΟΜΟΦΩΝΑ

75/2021
 

9ο Θέμα

Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου στα πλαίσια της «Αναμόρφωσης του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου» για τα σχολικά Συμβούλια της Α/βάθμιας  Εκπαίδευσης
ΟΜΟΦΩΝΑ
ΠΑΡΩΝ δήλωσαν
οι κ.κ. Πουλιλιός Ε., Καλιούνης Ι., Τσακίρης Στ., Πατέλης Απ.,Ματθαιουδάκης Γ., Χαριτούδης Αθ., Κουφάκη Σ., Γκαμπιτσάκης Ι., Δαβής Α.

76/2021
 

10ο Θέμα

Ορισμός μελών για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σουφλίου
ΟΜΟΦΩΝΑ

77/2021
 

11ο Θέμα

Αντικατάσταση αιρετού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΚΟΠΑΠ λόγω ανεξαρτητοποίησης δημοτικού συμβούλου
ΟΜΟΦΩΝΑ

78/2021

12ο Θέμα

Αντικατάσταση μέλους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
ΟΜΟΦΩΝΑ

79/2021

13ο Θέμα

Πρόταση των Δημάρχων Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου για τη δημιουργία Επιτροπής για την ιστορική και πολιτιστική ανάδειξη της περιοχής
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:Αρνητικά ψήφισαν οι κ.κ. Πουλιλιός Ε., Καλιούνης Ι., Τσακίρης Στ., Πατέλης Απ.,Ματθαιουδάκης Γ., Χαριτούδης Αθ., Κουφάκη Σ.Καραγιάννης
ΠΑΡΩΝ δήλωσαν οι κ.κ. Μιδάλκος Π., Δαβής Α.
 80/2021

14ο Θέμα

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Θυμαριάς στον υπό σύσταση Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Δημητρίου Θυμαριάς
ΟΜΟΦΩΝΑ

81/2021

15ο Θέμα

Παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (ΚΥΛΙΚΕΙΟ)
ΟΜΟΦΩΝΑ

82/2021

16ο Θέμα

Έγκριση Εκμίσθωσης του υπ’ αριθμ.675 τεμαχίου έκτασης 31.312 τ.μ. του Αγροκτήματος Ταύρης της Κοινότητας Προβατώνα  για αναπτυξιακούς σκοπούς (Φωτοβολταϊκά)
ΑΝΑΒΟΛΗ

83/2021

17ο Θέμα

Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Κοινότητας Μικρού Δερείου
ΟΜΟΦΩΝΑ

84/2021

18ο Θέμα

Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Κοινότητας Λυκόφωτος
ΟΜΟΦΩΝΑ

85/2021

19ο Θέμα

Έγκριση εκμίσθωσης ορεινών αγροτεμαχίων Κοινότητας Κορνοφωλιάς
ΟΜΟΦΩΝΑ

86/2021

20ο Θέμα

Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Κοινότητας Μάνδρας
ΟΜΟΦΩΝΑ

87/2021

 

Σουφλί 29 Σεπτεμβρίου 2021

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.

Πιτιακούδης Μιχαήλ

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.