Πίνακας Θεμάτων 14ης Συνεδριάσης Δ.Σ. 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18-10-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου περίληψη των αποφάσεων της συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021 (14η Συνεδρίαση 2021)

 

Θέμα / Περίληψη

Απόφαση

ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

1ο Θέμα
Εκλογή νέου Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω  ανεξαρτητοποίησης Δημοτικού Συμβούλου
ΟΜΟΦΩΝΑ

88/2021

 

  Σουφλί 18 Οκτωβρίου 2021

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.

Πιτιακούδης Μιχαήλ

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.