Πίνακας Θεμάτων 15ης Συνεδριάσης Δ.Σ. 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20-10-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου περίληψη των αποφάσεων της συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 (15η Συνεδρίαση 2021)

 

Θέμα / Περίληψη

Απόφαση

ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

1ο Θέμα
Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως οικ. Έτους 2020 Δήμου Σουφλίου
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ :Αρνητικά ψήφισαν οι κ.κ. Παρασκευάς Π., Καλιούνης Ι., Καραγιάννης Χ., Δαβής Απ.

89/2021

 

  Σουφλί 20 Οκτωβρίου 2021

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.

Πιτιακούδης Μιχαήλ

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.