Πίνακας Θεμάτων 16ης Συνεδριάσης Δ.Σ. 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20-10-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου περίληψη των αποφάσεων της συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 (16η Συνεδρίαση 2021)

 

Θέμα / Περίληψη

Απόφαση

ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

1ο Έκτακτο Θέμα
Έγκριση δαπανών για επέκταση δικτύου ΦΟΠ Δήμου Σουφλίου
ΟΜΟΦΩΝΑ

90/2021

2ο Έκτακτο Θέμα
Χορήγηση σύμφωνης γνώμης για την υλοποίηση της μελέτης «Ανάπτυξη ταυτότητας στη βάση της παραγωγής, της γης και του τοπίου
ΟΜΟΦΩΝΑ

91/2021

ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

1ο Θέμα
Έγκριση (9ης ) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2021
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:
Αρνητικά ψήφισαν οι κ.κ. Πουλιλιός Ε., Καλιούνης Ι., Ματθαιουδάκης Γ., Παρασκευάς Π., Χαριτούδης Α., Καραγιάννης Χρ. ΠΑΡΩΝ δήλωσε ο κ. Δαβής

92/2021

2ο Θέμα
Έγκριση Τροποποίησης ( 8η ) Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σουφλίου έτους 2021
ΟΜΟΦΩΝΑ
Ο κ. Δαβής δήλωσε ΠΑΡΩΝ

93/2021

3ο Θέμα
Έγκριση Εισήγησης προς το ΔΣ της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Γ΄ τριμήνου Δήμου Σουφλίου έτους 2021
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:
Αρνητικά ψήφισαν οι κ.κ. Πουλιλιός Ε., Καλιούνης Ι., Ματθαιουδάκης Γ., Παρασκευάς Π., Χαριτούδης Α., Καραγιάννης Χρ. ΠΑΡΩΝ δήλωσε ο κ. Δαβής

94/2021

4ο Θέμα
Τροποποίηση της 83/2011 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με επιβολή τέλους χρήσης μηχανημάτων
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ψήφισε ο κ. Ματθαιουδάκης Γ. ΠΑΡΩΝ δήλωσαν οι κ.κ. Πουλιλιός Ε., Παρασκευάς Π., Χαριτούδης Α.

95/2021

5ο Θέμα
Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Σουφλίου
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:
Αρνητικά ψήφισε ο κ. Δαβής

96/2021

6ο Θέμα
Καθορισμός αυτοτελών οικισμών Γενικής Απογραφής έτους 2021
ΟΜΟΦΩΝΑ

97/2021

7ο Θέμα
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Εθνική Τράπεζα
ΟΜΟΦΩΝΑ

98/2021

8ο Θέμα
Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστης έκτασης εμβαδού 1.015,05 τ.μ. στο αγρόκτημα Λευκίμης για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου
ΟΜΟΦΩΝΑ

99/2021

9ο Θέμα
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου  στα πλαίσια της "Αναμόρφωσης του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου" για τα σχολικά Συμβούλια της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης
ΟΜΟΦΩΝΑ

100/2021

10ο Θέμα
Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουφλίου
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:
Αρνητικά ψήφισε ο κ. Δαβής Α.

101/2021

11ο Θέμα
Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουφλίου
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:Αρνητικά ψήφισε ο κ. Δαβής Α.

102/2021

12ο Θέμα
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου  (οικία κ.Τερζούδη) στο Σύλλογο Εθελοντών & Νεολαίας Σουφλίου "ΚΙΝΗΣΟΥ"
ΟΜΟΦΩΝΑ

103/2021

 

  Σουφλί 20 Οκτωβρίου 2021

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.

Πιτιακούδης Μιχαήλ

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.