Πίνακας Θεμάτων 17ης Συνεδριάσης Δ.Σ. 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 02-11-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου περίληψη των αποφάσεων της συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τρίτη 02 Νοεμβρίου 2021 (17η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση δια περιφοράς)

 

Θέμα / Περίληψη

Απόφαση

ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

1ο Θέμα
Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την αναστολή λειτουργίας των Περιφερειακών Ιατρείων

ΟΜΟΦΩΝΑ

104/2021

 

  Σουφλί 02 Νοεμβρίου 2021

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.

Πιτιακούδης Μιχαήλ

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.