Πίνακας Θεμάτων 19ης Συνεδριάσης Δ.Σ. 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18-11-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου περίληψη των αποφάσεων της συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 (19η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση δια περιφοράς)

 

Θέμα / Περίληψη

Απόφαση

ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

1ο Θέμα
Ψήφισμα κατά της συγχώνευσης τμημάτων της Α΄ Λυκείου του ΓΕΛ Σουφλίου
ΟΜΟΦΩΝΑ

105/2021

 

  Σουφλί 18 Νοεμβρίου 2021

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.

Πιτιακούδης Μιχαήλ

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.