Πίνακας Θεμάτων 20ης Συνεδριάσης Δ.Σ. 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23-11-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου περίληψη των αποφάσεων της συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 (20η Συνεδρίαση)

 

Θέμα / Περίληψη

Απόφαση

ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

1ο Θέμα
Έγκριση (10ης ) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2021
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Αρνητικά ψήφισαν οι κ.κ. Καραγιάννης, Τσιακίρης, Σαλήογλου Αλ. ΠΑΡΩΝ δήλωσε ο κ. Μιδάλκος

106/2021

2ο Θέμα
Έγκριση Τροποποίησης ( 9η ) Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σουφλίου έτους 2021
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Αρνητικά ψήφισε ο κ. Σαλήογλου Αλή

107/2021

3ο Θέμα
Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Στατική επάρκεια παλαιού Γυμνασίου Σουφλίου»
ΟΜΟΦΩΝΑ

108/2021

4ο Θέμα
Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Αντιπλημμυρική θωράκιση οικισμού Λυκόφης Δ.Ε. Σουφλίου»
ΟΜΟΦΩΝΑ

109/2021

5ο Θέμα
Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Αντιπλημμυρική θωράκιση οικισμών Λαβάρων και Κισσαρίου Δ.Ε. Ορφέα»
ΟΜΟΦΩΝΑ

110/2021

6ο Θέμα
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν.3852/2010)
ΟΜΟΦΩΝΑ

111/2021

7ο Θέμα
Έγκριση επιχορηγήσεων  Αθλητικών Συλλόγων – Σωματείων του Δήμου Σουφλίου
ΟΜΟΦΩΝΑ

112/2021

8ο Θέμα
Ορισμός εκπροσώπων των Δήμων, για συμμετοχή στις Τριμελείς επιτροπές για την εκτίμηση της μοναδιαίας αξίας των ζώων/προϊόντων που σφάζονται ή θανατώνονται ή καταστρέφονται από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου, από την εφαρμογή του έτους 2021
ΟΜΟΦΩΝΑ

113/2021

9ο Θέμα
Έγκριση υποβολής Αιτήματος παράτασης παραχώρησης μηχανήματος (προωθητήρα D7) προς το Δασαρχείο Σουφλίου
ΟΜΟΦΩΝΑ

114/2021

10ο Θέμα
Έγκριση Υποβολής αιτήματος προς το Δασαρχείο Διδυμοτείχου για παραχώρηση ακινήτου στον Πετρόλοφο του Δήμου Σουφλίου
ΟΜΟΦΩΝΑ

115/2021

 

  Σουφλί 23 Νοεμβρίου 2021

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.

Πιτιακούδης Μιχαήλ

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.