Πίνακας Θεμάτων 1ης Συνεδριάσης Δ.Σ. 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ


Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 01-02-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου περίληψη των αποφάσεων της συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 (1η Συνεδρίαση 2021)

 

 
Θέμα / Περίληψη Απόφαση
EKTAKTA ΘΕΜΑΤΑ  
1ο Έκτακτο Θέμα
Έγκριση ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ κατά της δημιουργίας ΚΥΤ στο ΦΥΛΑΚΙΟ ΈΒΡΟΥ
ΟΜΟΦΩΝΑ
1/2021
ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

1ο Θέμα
Έγκριση (1ης ) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, ΑΡΝΗΤΙΚΑ ψήφισαν οι κ.κ. Δαβής Απ., Γκαμπιτσάκης Ι., Κουφάκη Σ., Πατέλης Απ., Τσακίρης Στ., Μιδάλκος Παν.

2/2021
 

2ο Θέμα
Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αποχαρακτηρισμού τμήματος εθνικού οδικού δικτύου, της Κεντρικής Οδού Σουφλίου από Ισόπεδο Νότιο Κόμβο έως και Ισόπεδο Βόρειο Κόμβο
ΟΜΟΦΩΝΑ

3/2021

3ο Θέμα
Έγκριση Οφειλών Δήμου Σουφλίου ( ΠΟΕ )
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, ΑΡΝΗΤΙΚΑ ψήφισε ο κ. Δαβής Απ.

4/2021
4ο Θέμα
Ορισμός Υπολόγου Διαχειριστή στην Τράπεζα της Ελλάδος για έργα ΕΣΠΑ κ ΠΔ
ΟΜΟΦΩΝΑ
5/2021

5ο Θέμα
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
ΟΜΟΦΩΝΑ

6/2021

 

  Σουφλί 01 Φεβρουαρίου 2021

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.

Δημούτσης Αθανάσιος

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.