Πίνακας Θεμάτων 2ης Συνεδριάσης Δ.Σ. 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11-03-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου περίληψη των αποφάσεων της συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 (2η Συνεδρίαση 2021)

 

 
Θέμα / Περίληψη Απόφαση
EKTAKTA ΘΕΜΑΤΑ  

1ο Έκτακτο Θέμα
Έγκριση Τροποποίησης ΟΠΔ 2021
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ , ΑΡΝΗΤΙΚΑ ψήφισε η κ. Κουφάκη και ΠΑΡΩΝ δήλωσαν οι κ.κ. Δαβής Απ. και Σαλήογλου Αλή

7/2021
ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

1ο Θέμα
Έγκριση Εισήγησης προς το ΔΣ της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Δ΄ τριμήνου Δήμου Σουφλίου έτους 2020
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, ΑΡΝΗΤΙΚΑ ψήφισαν οι κ.κ. Κουφάκη Σ., Δαβής Απ., Σαλήογλου Αλή, Πατέλης Απ., Τσακίρης Στ., Παρασκευάς Παρ., Ματθαιουδάκης Γεώρ.

8/2021

2ο Θέμα
Έγκριση Τροποποίησης ( 1η ) Τεχνικού Προγράμματος 2021
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, ΑΡΝΗΤΙΚΑ ψήφισαν οι κ.κ. Κουφάκη Σ., Σαλήογλου Αλή, Πατέλης Απ., Τσακίρης Στ., Παρασκευάς Παρ., Ματθαιουδάκης Γεώρ. και ΠΑΡΩΝ δήλωσε ο κ. Δαβής Απ.

9/2021

3ο Θέμα
Έγκριση (2ης ) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, ΑΡΝΗΤΙΚΑ ψήφισαν οι κ.κ. Κουφάκη Σ., Δαβής Απ., Σαλήογλου Αλή, Πατέλης Απ., Τσακίρης Στ., Παρασκευάς Παρ., Ματθαιουδάκης Γεώρ.

10/2021

4ο Θέμα
Έγκριση Απολογισμών Οικ. έτους 2019 Μειονοτικών Σχολείων Δήμου Σουφλίου
ΟΜΟΦΩΝΑ

11/2021

5ο Θέμα
Έγκριση Απολογισμών Οικ. έτους 2020 Μειονοτικών Σχολείων Δήμου Σουφλίου
ΟΜΟΦΩΝΑ

12/2021

6ο Θέμα
Έγκριση Μελέτης για την Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης υψηλής Ζώνης Πίεσης στην Πόλη του Σουφλίου
ΑΝΑΒΟΛΗ

13/2021
7ο Θέμα

Έγκριση Χωροθέτησης για τη Δημιουργία Νεκροταφείων
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, ΑΡΝΗΤΙΚΑ ψήφισε ο κ. Δαβής Απ.

 14/2021

8ο Θέμα
Έγκριση Εισήγησης προς το ΔΣ για καθορισμό τιμής ζώνης, στις περιοχές του Δήμου Σουφλίου, για τον προσδιορισμό αξίας των ακινήτων για την επιβολή ΤΑΠ, για το έτος 2021 και εφεξής
ΟΜΟΦΩΝΑ, ΠΑΡΩΝ δήλωσε η κ. Κουφάκη Σ.

15/2021

9ο Θέμα
Έγκριση Εκμίσθωσης Χώρου στο Σουφλί ( ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ )
ΟΜΟΦΩΝΑ

16/2021

10ο Θέμα
Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( A΄ Δόση 2021)
ΟΜΟΦΩΝΑ

17/2021

11ο Θέμα
Ορισμός Εκπροσώπων Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας
ΟΜΟΦΩΝΑ

18/2021

 

  Σουφλί 11 Μαρτίου 2021

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.

Δημούτσης Αθανάσιος

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.