Πίνακας Θεμάτων 3ης Συνεδριάσης Δ.Σ. 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29-03-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου περίληψη των αποφάσεων της συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 (3η Συνεδρίαση 2021)

 

 
Θέμα / Περίληψη Απόφαση
ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

1ο Θέμα
Έγκριση Τροποποίησης ( 2η ) Τεχνικού Προγράμματος 2021
ΟΜΟΦΩΝΑ – ΠΑΡΩΝ δήλωσε ο κ. Δαβής Απόστολος

19/2021

2ο Θέμα
Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού Χώρου στο Τυχερό (Εστιατόριο)
ΟΜΟΦΩΝΑ

20/2021

3ο Θέμα
Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού Χώρου στο Σουφλί
ΟΜΟΦΩΝΑ

21/2021

4ο Θέμα
Έγκριση εκμίσθωσης Χώρου στο Σουφλί (ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ)
ΟΜΟΦΩΝΑ

22/2021

5ο Θέμα
Έγκριση εκμίσθωσης χώρου στο Σουφλί (ΠΛΑΤΕΙΑ)
ΟΜΟΦΩΝΑ

23/2021

6ο Θέμα
Έγκριση Εκμίσθωσης Δημοτικών Εγκαταστάσεων Κέντρου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής στη θέση «ΣΟΥΦΛΙ»
ΟΜΟΦΩΝΑ

24/2021

7ο Θέμα
Έγκριση Εκμίσθωσης Δημοτικών Εγκαταστάσεων για εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών του ΟΤΕ στον Οικισμό Δαδιάς «ΔΑΔΙΑ_0120009
ΟΜΟΦΩΝΑ για ΑΝΑΒΟΛΗ του θέματος

25/2021

 

  Σουφλί 29 Μαρτίου 2021

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.

Δημούτσης Αθανάσιος

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.