Πίνακας Θεμάτων 4ης Συνεδριάσης Δ.Σ. 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27-04-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου περίληψη των αποφάσεων της συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 (4η Συνεδρίαση 2021)

 

 
Θέμα / Περίληψη Απόφαση
ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

1ο Θέμα
Έγκριση (3ης ) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2021
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Αρνητικά ψήφισαν οι κ. Δαβής Α., Τσακίρης Σ., Παρασκευάς Π., Πατέλης Α., Σαλήογλου Α., Μιδάλκος Π.

26/2021

2ο Θέμα
Έγκριση Εισήγησης προς το ΔΣ της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α΄ τριμήνου Δήμου Σουφλίου έτους 2021
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Αρνητικά ψήφισαν οι κ. Τσακίρης Σ., Παρασκευάς Π., Πατέλης Α., Σαλήογλου Α., Μιδάλκος Π., κ. Δαβής Α.

27/2021

3ο Θέμα
Έγκριση μελέτης «Συγκοινωνιακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» για το έργο «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Τυχερού-θυμαριάς»
ΟΜΟΦΩΝΑ

28/2021

4ο Θέμα
Έγκριση Εκπόνησης Μελέτης για την Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης υψηλής Ζώνης Πίεσης στην Πόλη του Σουφλίου
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Αρνητικά ψήφισε ο κ. Δαβής

29/2021

5ο Θέμα
Αίτημα Παραχώρησης των αδιάθετων κατοικιών του πρώην Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο.Ε που βρίσκονται στο Δήμου Σουφλίου
ΟΜΟΦΩΝΑ

30/2021

6ο Θέμα
Έγκριση δωρεάν Παραχώρησης Χρήσης Χώρου στη Λευκίμη
ΟΜΟΦΩΝΑ

31/2021

7ο Θέμα
Λήψη μέτρων ανακούφισης (Μείωση τελών χρήσης πεζοδρομίου - Λαϊκής Αγοράς – Ενοικίων καταστημάτων) λόγω της Οικονομικής και Κοινωνικής Κρίσης που επέφερε ο κορωνοϊός και τα απαραίτητα Κυβερνητικά μέτρα
ΟΜΟΦΩΝΑ

32/2021

 

  Σουφλί 27 Απριλίου 2021

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.

Δημούτσης Αθανάσιος

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.