Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση την 04/07/2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                     
                                                                                Σουφλί   29/06/2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                           
Αρ.Πρωτ.: 6180

 

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΘΕΜΑ : Αποδοχή παραίτησης του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να συμμετέχετε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμου Σουφλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών, στις 04-07-2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημούτσης Αθανάσιος

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.