Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 13/08/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 13-08-2021
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                      Αρ.Πρωτ.: 7744

 

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                                                                                                        1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος
                                                                                                                                        2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος
                                                                                                                                        3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος
                                                                                                                                        4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος
                                                                                                                                        5. Καμέρ Τζεμίλ - Μέλος
                                                                                                                                        6. Κουφάκη Σοφία-Μέλος 
                                                                                                                                        7. Χαριτούδης Αθανάσιος - Μέλος

                                                                                                             

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός Αυγούστου έτους 2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

Α/Α  ΘΕΜΑ
1.

Λήψη Απόφασης για την Παραχώρηση Χρήσης Χώρου στην Πλατεία των Λαγυνών (Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021 )
(Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρονικών περιθωρίων)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.