Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 28/09/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 24-09-2021
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                      Αρ.Πρωτ.: 8937

 

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                                                                                                        1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος
                                                                                                                                        2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος
                                                                                                                                        3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος
                                                                                                                                        4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος
                                                                                                                                        5. Καμέρ Τζεμίλ - Μέλος
                                                                                                                                        6. Κουφάκη Σοφία-Μέλος 
                                                                                                                                        7. Χαριτούδης Αθανάσιος - Μέλος

                                                                                                             

 

 8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

Α/Α  ΘΕΜΑ
1. Καθορισμός χώρων τοποθέτησης υπαίθριων πινακίδων
2. Έγκριση τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων οινοτουριστικής διαδρομής στα πλαίσια του έργου «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020
3. Λήψη Απόφασης Επί Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην πόλη του Σουφλίου, για την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021 επί της οδού Ελ. Βενιζέλου στο ύψος του Μουσείου Μετάξης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.