Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 19/10/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 15-10-2021
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                      Αρ.Πρωτ.: 9859

 

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                                                                                                        1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος
                                                                                                                                        2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος
                                                                                                                                        3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος
                                                                                                                                        4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος
                                                                                                                                        5. Καμέρ Τζεμίλ - Μέλος
                                                                                                                                        6. Κουφάκη Σοφία-Μέλος 
                                                                                                                                        7. Χαριτούδης Αθανάσιος - Μέλος

                                                                                                             

 

 9η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

Α/Α  ΘΕΜΑ
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Σουφλίου
2. Έγκριση Εκμίσθωσης Κοινόχρηστης Έκτασης στο Αγρόκτημα Λευκίμης για Εγκατάσταση Ποιμνιοστασίου

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.