Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 21/03/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σουφλί 17-03-2022
Αρ.Πρωτ.: 1920

                                                                                                                                       ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                                                                                                       1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος
                                                                                                                                       2. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Αντιδήμαρχος
                                                                                                                                       3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος

                                                                                                                                       4. Δουκαλέτσης Γεώργιος–Μέλος
                                                                                                                                       5. Καχρεμάν Μεχμέτ- Μέλος 
                                                                                                                                       6. Ματθαιουδάκης Γεώργιος-Μέλος
                                                                                                                                       7. Χαριτούδης Αθανάσιος - Μέλος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Μαρτίου έτους 2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12.30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  2. Λήψη Απόφασης έγκρισης της ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ « ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
  3. Παραχώρηση Χρήσης Χώρου στη Λίμνη Τυχερού για πραγματοποίηση Εκδήλωσης
  4. Έγκριση Εκμίσθωσης Χώρου στην Κορνοφωλιά

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.